Wu Shang Shen Di (Supreme God Emperor) จักรพรรดิเทพสูงสุด ภาค1-2 ซับไทย จบแล้ว

หมื่นปีที่แล้วราชาผู้เป็นอมตะ Muyun ถูกคนอื่นสมคบคิดในการถือรูปของ Zhu Xian หลังจากวิญญาณได้หลับใหลไปหลายพันปีเขาก็ตื่นขึ้นมาบน “ถังขยะมูยุน” อันโด่งดังของอาณาจักรเมฆใต้บนทวีปโชคชะตาสวรรค์

Wu Shang Shen Di ดู อนิเมะ เรื่องอื่นๆ

4.5

2 vote