ชีวิตเกษตรตามใจ ในต่างโลก

มาชิโอะ ฮิรากุเสียชีวิตด้วยอาการป่วยเมื่ออายุได้ 39 ปี ได้รับโอกาสไปยังอีกโลกหนึ่ง เมื่อถูกถามว่าความปรารถนาของเขาคืออะไรโดยพระเจ้าตั้งใจให้เขามีพละกำลัง เขาขอให้มีร่างกายที่แข็งแรง ขอพรข้อที่สอง เขาเลือกที่จะอยู่อย่างสงบสุข ข้อสามขอให้รู้ภาษาท้องถิ่น และขอพรสุดท้าย เพื่อให้สามารถเป็นเกษตรกรได้

ชื่อเรื่องอื่นๆ : Farming Life in Another World   ข้อมูลจาก : MAL

7.08

13 vote