Tousouchuu Great Mission

อนิเมะซีรีส์ดำเนินเรื่องในอนาคตเมื่อมนุษยชาติอพยพไปยังดวงจันทร์เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง โดยจะรวมเอาองค์ประกอบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของอนิเมะ เช่น ละครเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ และจะนำเสนอฉากที่หลากหลายซึ่งจะทำให้ประเทศและยุคสมัยต่างๆ ไม่ชัดเจน เช่น ชิบูย่า ยุคเอโดะ และลอนดอน

ชื่อเรื่องอื่นๆ : 逃走中 グレートミッション   ข้อมูลจาก : MAL

0

0 vote