San Cun Renjian (A World Worth Protecting) หนึ่งฝ่ามือสยบโลกา

ในโลกคู่ขนานที่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลังปราณเข้มข้น หวังเป่าเล่อชายหนุ่มอ้วนจ้ำม่ำที่เร่งรีบเบิกบาน ล่วงรู้ถึงดินแดนมายาที่พวกคุณครูผลิตขึ้นสำหรับในการสอบเข้าห้องเรียนที่ ‘สำนักเต๋ากึ่งกลางหมอก’ ซึ่งเป็นสำนักเรียนมีชื่อ ใช้ผลงานที่เด่นจนได้รับคะแนนสูง แล้วก็ได้รับโควตาศิษย์พิเศษ‘สาขาอาวุธเวทย์’ที่หลังจากนี้เป็นต้นไปจำต้องต่อสู้ปัญหาหลากหลาย เริ่มทางการเลื่อนระดับของตน ในขั้นตอนการบำเพ็ญตนที่จำเป็นต้องต่อสู้กับตัวประหลาด เขาได้ผูกสัมพันธ์ได้มีสหายที่เยี่ยมที่สุดเยอะๆ ก็เลยได้เริ่มเรื่องราวการเสี่ยงภัยสุดแสนขบขันขึ้น ดูอนิเมะจีน

ข้อมูลจาก : MAL

0

0 vote