Huo Feng Liao Yuan (The Ravages of Time) หงสาจอมราชันย์

เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้ว ราชวงศ์ฮั่นของจีนที่รุ่งเรืองล่มสลาย วีรบุรุษมีขึ้นมีลง มีสามชาติเกิดขึ้น เว่ย ชู และหวู่ นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคสามก๊ก ความโรแมนติกของทั้งสามอาณาจักรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำที่กล้าหาญ พันธมิตรที่ปลอมแปลงและแตกหัก ความภักดีและการทรยศ อนิเมะจีน

ชื่อเรื่องอื่นๆ : 火鳳燎原   ข้อมูลจาก : MAL

10

1 vote