Helck ยอดผู้กล้า

สามเดือนผ่านไปนับตั้งแต่ จอมมารถูกสังหาร และ จอมมารกำลังจัดการแข่งขันเพื่อเลือกตัวแทนของเขา ผู้เข้าแข่งขันชั้นนำคือ Helck มนุษย์ฮีโร่ที่อ้างว่าเกลียดเผ่าพันธุ์ของตัวเอง บางคนไม่พอใจกับความคิดที่ว่ามนุษย์จะกลายเป็นจอมมารคนต่อไป โดยเฉพาะ Vermilio the Red เธอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการปกป้องเผ่าปีศาจและพิสูจน์ว่าเฮลค์เป็นศัตรูของพวกเขา แม้ว่าเธอจะต้องแข่งขันกันอย่างหนักก็ตาม!

ชื่อเรื่องอื่นๆ : ヘルク   ข้อมูลจาก : MAL

0

0 vote