Extreme Hearts เอ็กซ์ตรีมฮาตส์ ตอนที่ 1-11 ซับไทย ยังไม่จบ

เป็นเรื่องราวของโลกในอนาคตอันใกล้ที่การแข่งขันกีฬามีการใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษอย่าง “Extreme Gear” ซึ่งกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้จะถูกเรียกว่า “Hyper Sports” โดยเนื้อเรื่องจะมีการโฟกัสตัวละคร Hayama Hiyori ที่ไม่เคยสนใจ Hyper Sports แต่กลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอต้องเข้ามาสู่การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ชื่อเรื่องอื่นๆ : エクストリームハーツ

Extreme Hearts Wiki MAL , ดู อนิเมะ เรื่องอื่นๆ

3

1 vote