Brave Witches กกน. ลอยฟ้า กองบินที่ 502 ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

ในเดือนกันยายนปี 1944 กลุ่มพันธมิตรได้ส่งกองบินที่ 501 Strike Witches ในการจัดการพวก Neuroi เหนือรัฐกัลป์เลียลง ทำให้ฝั่งยุโรปตะวันตกปลอดภัย เรื่องราวภาคนี้กล่าวถึงกลุ่มกองบินที่ 502 Brave Witches ที่ดูแลฝั่งตะวันออก

Brave Witches WIKI MAL , ดู อนิเมะ เรื่องอื่นๆ

5.4

15 vote